Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Τοπογραφικές Μελέτες & Εφαρμογές


Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει στις παρακάτω κατηγορίες Τοπογραφικών Μελετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

-Αποτυπώσεις οικοπέδων για συμβόλαια , έκδοση αδειών οικοδομής ή/και δασαρχείου
-Έλεγχος ακινήτων σε σχέση με το Κτηματολόγιο και σύνταξη διορθωτικών διαγραμμάτων
-Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων
-Έκδοση Αδειών για Περιφράξεις
-Παρακολούθηση διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόλης
-Χαράξεις τεχνικών έργων
-Μηκοτομές
-Αποτυπώσεις κτιρίων
-Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις
-Χάραξη αιγιαλού - παραλίας
-Έκδοση Οικοδομησιμότητας
-Υποστήριξη  Εργοταξίων
-Οριοθετήσεις
-Πράξεις Αναλογισμού
-Πράξεις Εφαρμογής
-Μελέτη Αναδασμού
-Μεμονωμένες Π. Ε. - Διορθωτικές Π.Ε.
-Χαμένα Οικόπεδα (αναζήτηση-εύρεση)
-Άρση Απαλλοτρίωσης
-Τροποποίηση Ρυμοτομικών Σχεδίων
-Διαγράμματα Εφαρμογής
-Υψομετρικές Μελέτες
-Τριγωνισμοί
-Οικιστική Καταλληλότητα
-Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων-αγροτεμαχίων (Χάραξη)
-Χωρισμό - Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες
-Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
-Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δεκτών GPS. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου