Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Πράξη Τακτοποίησης & Αναλογισμού.

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει στην έκδοση πράξεων τακτοποίησης & αναλογισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τη δική σας περίπτωση.

Τι είναι η Πράξη Τακτοποίησης & Αναλόγισμού;

Η «Πράξη Τακτοποίησης» (πλήρης τίτλος: «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού») αποτελεί απόφαση της Διοίκησης (διοικητική πράξη) με την οποία διενεργείται η τακτοποίηση των οικοπέδων που είναι ενταγμένα σε σχέδιο πόλης που έχει εγκριθεί με παλαιότερες διατάξεις. Αλλάζει το σχήμα και το εμβαδόν των οικοπέδων μέσω μεταβιβάσεων τμημάτων οικοπέδων. 

Ποιος ο σκοπός της ;
Σκοπός της «Πράξης Τακτοποίησης» είναι αφενός η υλοποίηση του σχεδίου πόλης και η τακτοποίηση (αρτιοποίηση) των οικοπέδων. Η υλοποίηση του σχεδίου πόλης αφορά στην απόδοση σε κοινή χρήση των εδαφικών τμημάτων που προβλέπονται για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Η ιδιοκτησία προστατεύεται με το άρθρο 18 του Συντάγματος. Έτσι εκτάσεις που προβλέπονται να γίνουν κοινόχρηστες όπως οι δρόμοι, τα πάρκα και οι πλατείες δεν μπορούν να διαμορφωθούν στην τελική τους μορφή για χρήση από το κοινό, αν δεν αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες τους που πρέπει να τα αποστερηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωφελείς χρήσεις όπως οι χώροι που προβλέπονται για ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης, αθλητισμού, πρόνοιας, υγείας κ.λπ.
Η τακτοποίηση οποιουδήποτε οικοπέδου επηρεάζει τα γειτονικά του (όμορα). Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί να ανταλλάσουν μεταξύ τους οικοπεδικά τμήματα ή το ένα να οφείλει αποζημίωση στο άλλο. Για το λόγο αυτό εάν απαιτείται πράξη τακτοποίησης σε ένα οικόπεδο, η ανάγκη αυτή μπορεί να παρεμποδίσει την οικοδόμηση του όμορου (γειτονικού) του, διότι δεν έχει καθοριστεί το οριστικό του σχήμα και εμβαδόν. Η απόφαση για την οικοδόμηση ή μη άρτιου οικοπέδου το οποίο γειτνιάζει με οικόπεδο που χρήζει πράξη τακτοποίησης λαμβάνεται από την υπηρεσία του κράτους που είναι επιφορτισμένη με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σήμερα είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων.
Η Πράξη καθορίζει ποιες μεταβιβάσεις οικοπέδων ή τμημάτων οικοπέδων πρέπει να γίνουν, ώστε να υλοποιηθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός (το σχέδιο πόλης). Καθορίζονται επακριβώς τα οικόπεδα ή τα τμήματα οικοπέδων που δεσμεύονται για να γίνουν δρόμοι, πάρκα, σχολεία κ.λπ. Καθορίζει ποιος πρέπει να τα αποζημιώσει (αναλογισμοί). Επίσης καθορίζονται ποια οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων πρέπει να ενσωματωθούν σε άλλα οικόπεδα (προσκυρώσεις) ώστε τα δεύτερα να γίνουν άρτια (να αποκτήσουν κατάλληλο εμβαδόν και σχήμα) για να μπορέσουν να οικοδομηθούν.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται ;

Προκειμένου να συνταχθεί πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού ιδιοκτησίας, απαιτείται η υποβολή κατόπιν αίτησης προς την Υπηρεσία του επισπεύδοντος ιδιοκτήτη συνημμένου φακέλου με όλα τα αφορώντα στοιχεία την ως άνω ιδιοκτησία.
Πολλές φορές η πληρότητα του φακέλου είναι αυτή που κρίνει την ταχύτητα σύνταξης της πράξης.

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από την Υπηρεσία Δόμησης είναι τα εξής:
 1. Αίτηση (Ο αιτών είναι ο επισπεύδων).
 2. Ανάθεση-Ανάληψη, εκπόνηση κτηματολογικού διαγράμματος.
  Πινάκιο αμοιβής μηχανικού.
  Κατάθεση αμοιβής μηχανικού
 3. Κτηματολογικό διάγραμμα (σε 3 φωτοτυπίες), το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:
  α)  Εξαρτημένη αποτύπωση ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου σε κλίμακα 1:200 ή 1:500
  β) Όλες τις ιδιοκτησίες χρωματισμένες στα όριά τους για να διακρίνονται με σαφήνεια.
  γ)  Τα διατάγματα ρυμοτομίας και όρων δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή, καθώς και τα ελάχιστα όρια αρτιότητας των οικοπέδων.
  δ)  Κτηματολογικό πίνακα με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των ιδιοκτητών.
  ε)  Τις πράξεις που έχουν συνταχθεί (στα σημεία που ισχύουν).
 4. Τίτλοι κυριότητας.
 5. Τεχνική έκθεση εφαρμογής τίτλων.
 6. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Φ.Ε.Μ. Μηχανικού.
 7. Το αδιάστατο διαφανές του κτηματολογικού διαγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου